2019  2018  2017 
Edisi 05-MMXVIII
1 Desember

Edisi 04-MMXVIII
1 September

Edisi 03-MMXVIII
1 Juni

Edisi 02-MMXVIII
1 April

Edisi 01-MMXVIII
1 Februari