Buku Pustaka Billah hanya dapat dibaca di aplikasi smartphone & tablet Android.

Kedengkian Tak Berujung

1 Pembaca
Rp 64.500 61%
Rp 25.000

Bagi bani Israel sepeninggal Musa a.s. hingga kemasa sekarang, sebenarnya mereka bukan lagi ummat yang murni menjalankan syariat Kitabnya. Mereka telah bertaqlid buta kepada kesesatan yang dibuat oleh para pendeta/rahib mereka, jauh pada masa silam. (lihat Q.s. al Maidah: 77 / at Taubah: 31) Isi kitab itu sekarang bukan lagi perkataan Musa yang sesung-guhnya, tapi sudah dikotori oleh tangan, pikiran dan ucapan para pendeta tersebut. Itulah yang dimaksud firman Allah Swt dalam surat al Maidah: 41 bahwa: Mereka mengubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya, Atau dalam surat an Nisa 46: Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya.

Ikhtisar Lengkap   
Penulis: Edhie C. Soerhardi
Editor: Heri Harjaniaga

Penerbit: Pustaka Billah
ISBN: 9786021563218
Terbit: Januari 2012, 162 Halaman

Ikhtisar

Bagi bani Israel sepeninggal Musa a.s. hingga kemasa sekarang, sebenarnya mereka bukan lagi ummat yang murni menjalankan syariat Kitabnya. Mereka telah bertaqlid buta kepada kesesatan yang dibuat oleh para pendeta/rahib mereka, jauh pada masa silam. (lihat Q.s. al Maidah: 77 / at Taubah: 31) Isi kitab itu sekarang bukan lagi perkataan Musa yang sesung-guhnya, tapi sudah dikotori oleh tangan, pikiran dan ucapan para pendeta tersebut. Itulah yang dimaksud firman Allah Swt dalam surat al Maidah: 41 bahwa: Mereka mengubah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya, Atau dalam surat an Nisa 46: Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya.

Editor

Heri Harjaniaga - Pernah kuliah di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad angkatan 1983, jurusan Jurnalistik dan PAAP Fak. Ekonomi Unpad jurusan Marketing. Saat ini bekerja sebagai copy editor di penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung sejak tahun 1994.

Daftar Isi

Sampul
Kata Pengantar
Dafar Isi
Pendahuluan
Qabbalah dan Penyembahankepada Iblis
Gerakan Illuminati Pasca Perang Salib
Dari Samiri, Paulus, hingga Abdullah bin Saba
Abdullah bin Saba vs Islam
Sekularisme, LiberalismeDemokrasi dan HAM
HAM vs Islam
Daftar Pustaka